Thuế sở hữu bất động sản mới ở Đức, chi tiết tại bang Hessen

Thuế sở hữu bất động sản mới tại Hessen

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, tất cả chủ sở hữu bất động sản ở Đức có nghĩa vụ nộp “Khai báo về số tiền đo lường thuế bất động sản” trước ngày 31 tháng 10 năm 2022. Nhiều chủ sở hữu đã nhận được yêu cầu bằng văn bản và danh sách kiểm tra từ cơ quan thuế có trách nhiệm.

Từ năm 2025, “số tiền đo lường thuế tài sản” sẽ thay thế “giá trị tiêu chuẩn” để tính toán thuế tài sản. Nhân với tỷ lệ đánh giá của thành phố nơi có bất động sản, điều này dẫn đến mức thuế bất động sản mới.

Thuế sở hữu bất động sản mới tại Hessen
© HMdF – Ví dụ cho phương pháp tính hệ số diện tích để ra mức thuế bất động sản mới

Bạn chỉ có thể nộp “Tờ khai về số tiền đo thuế tài sản” dưới dạng điện tử (ví dụ: qua cổng thông tin của cơ quan thuế “Elster Online”) trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022. Mọi chủ sở hữu bất động sản đều phải chịu thuế , bất kể họ có sống ở Đức hay không.

Tất cả các tài sản ở Đức ở dạng chưa phát triển và đã phát triển bất động sản, nhà ở đơn lẻ và nhiều hộ gia đình, nhà chung cư, đồng sở hữu và một phần sở hữu, bất động sản thương mại, bất động sản cho thuê và bất động sản hỗn hợp các loại được coi là bất động sản.
Nếu một công ty (ví dụ: GmbH) sở hữu một tài sản, thì công ty đó phải gửi một bản kê khai. Trong trường hợp sở hữu theo phân đoạn (ví dụ: cộng đồng những người thừa kế), mỗi người chia theo tỷ lệ phải gửi một tờ khai. Yếu tố quyết định đến nghĩa vụ nộp phí là ai là chủ sở hữu vào ngày 1/1/2022.

Các thông tin phải được cung cấp trong bản kê khai đối với các bất động sản tại Hesse bao gồm: Số hồ sơ giá trị đơn vị phải được nêu rõ, cơ quan thuế chịu trách nhiệm, vị trí của bất động sản, cơ cấu sở hữu, thông tin về đất đai và không gian sống hoặc không gian có thể sử dụng.
Bạn có thể tìm số tệp giá trị đơn vị (EW-AZ) cho mỗi thuộc tính trong thông báo thuế bất động sản, trong thông báo giá trị được đánh giá, cũng như trong tuyên bố bằng văn bản của cơ quan thuế chịu trách nhiệm về vị trí của bất động sản được đề cập.

Vị trí của tài sản là địa chỉ, tức là đường phố có số nhà, mã bưu điện và thị trấn. Chủ sở hữu tài sản hoặc một phần tài sản được đề cập đến phải nộp bản kê khai có ghi rõ tư cách là chủ sở hữu, đi kèm địa chỉ.

Thông tin về đất đai ở Hessen bao gồm: chỉ định của quận, hành lang và thửa đất, kích thước của tài sản, số trang đăng ký đất đai và, phần đồng sở hữu (nếu có) có thể được tìm thấy miễn phí trên trang web “gds.hessen.de”.

Diện tích sử dụng cho nhà có chủ sở hữu hoặc diện tích sử dụng cho bất động sản thương mại (hoặc cả hai cho bất động sản hỗn hợp) là mét vuông có thể sử dụng của tòa nhà, có thể được xác định theo hướng dẫn trong danh sách kiểm tra do cơ quan thuế cung cấp từ Tháng 6 năm 2022.

Hãy chuẩn bị càng sớm càng tốt cho mình bản khai báo này và đăng ký trên elster.de. Nếu bạn cần trợ giúp trong việc chuẩn bị “Tờ khai về số tiền đo lường thuế tài sản”, VietTax luôn sẵn lòng hỗ trợ, chỉ cần liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại +49 5700 3869, hoặc E-Mail: info@viettax.de.