Lập hóa đơn trong nhà hàng bằng máy tính tiền điện tử (TSE)

Rechnungsstellung in Restaurants mit elektronischer Kasse

Nếu bạn điều hành một nhà hàng, một quán rượu, nhà hàng thức ăn nhanh, quán Karaoke hoặc một cửa hàng mang đi, bạn không chỉ có khách hàng cá nhân mà còn có những vị khách đến từ doanh nghiệp, họ có thể mời đối tác đi ăn, hoặc sử dụng dịch vụ, sản phẩm của bạn cho các buổi liên hoan, kỷ niệm của công ty… Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, để những khách hàng này có thể khấu trừ chi phí bữa ăn của họ, bạn phải tuân theo nhiều điều kiện hơn so với trước đây khi xuất hóa đơn.

Điều kiện ở đây là: Chỉ chấp nhận hoá đơn điện tử, và được bảo mật bằng thiết bị bảo mật được chứng nhận (TSE).

Có nghĩa là khi khách hàng doanh nghiệp muốn khấu trừ hoá đơn dưới dạng chi phí giải trí trong tờ khai thuế của họ, hoá đơn đó phải có phần thông tin mã hoá TSE trên đó (ví dụ: mã QR). Chỉ như vậy, khách hàng doanh nghiệp mới có thể sử dụng hóa đơn đó để tạo biên lai tiếp khách (Bewirtungsbeleg) với các thông tin bao gồm: lý do của buổi tiếp khách, tên của khách, ngày tháng và chữ ký của họ.

Tốt nhất là bạn nên cung cấp cho những vị khách trên hóa đơn đã có sẵn các mục thông tin này (được lập trình trước trong máy tính tiền) để khách có thể điền trực tiếp tại nhà hàng của bạn những thông tin còn lại.

  • Đối với hóa đơn dưới € 250: các thông tin bắt buộc trong Bewirtungsbeleg là tên và địa chỉ chính xác của nhà hàng, ngày, loại và số lượng thực phẩm, số lượng hóa đơn và thuế suất.
  • Đối với hóa đơn trên € 250: các thông tin về số thuế hoặc số ID VAT của bạn, số hóa đơn, tên và địa chỉ của khách hàng doanh nghiệp là bắt buộc.

Vui lòng kiểm tra hệ thống ghi chép điện tử của bạn với chức năng máy tính tiền để đảm bảo rằng tiêu chuẩn TSE đã được cài đặt và mã TSE hiển thị trên hóa đơn của bạn. Đừng quên đọc lá thư của Bộ Tài chính Liên bang ngày 30 tháng 6 năm 2021về vấn đề này.

Bundesfinanzministerium – Steuerliche Anerkennung von Aufwendungen für die Bewirtung von Personen aus geschäftlichem Anlass in einem Bewirtungsbetrieb als Betriebsausgaben

Vui lòng liên hệ với tôi nếu bạn cần sự giúp đỡ từ Steuerberater, tôi sẽ hỗ trợ bạn trong vấn đề này.

Tác giả: Lucas Brandhoff

Biên dịch: VietTax