Chi tiết về gói viện trợ không hoàn lại Corona Soforthilfe

Corona – Soforthilfe (viện trợ khẩn cấp) – là khoản viện trợ không hoàn lại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng vì Corona virus.

Chính phủ Đức đã quyết định tài trợ một khoản viện trợ khẩn cấp, không phải hoàn trả (Corona – Soforthilfe) với mục đích giúp các công ty vượt qua một nút thắt thanh khoản gây ra bởi cuộc khủng hoảng Corona. Việc nộp đơn chỉ có thể được thực hiện trực tuyến.

Mỗi bang ở Đức có cổng thông tin và quy trình nộp đơn trực tuyến riêng. Ở bang Hesse, hội đồng vùng Kassel chịu trách nhiệm và cung cấp hướng dẫn chuyên sâu và dễ hiểu để áp dụng cho trường hợp cần viện trợ khẩn cấp. Để hỗ trợ quá trình duyệt đơn, bạn nên tải lên các tài liệu sau (dưới dạng PDF) khi làm đơn bằng cách scan thẻ ID của mình, thuế thu nhập, đánh giá hoặc thông báo thuế bán hàng cũng như giấy đăng ký thuế quĩ lương.

Bản chất của đơn xin trợ cấp là một lời giải thích bằng văn bản về mức độ công ty bạn đã bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng Corona và điều gì khiến bạn thấy doanh nghiệp mình đang trong tình trạng khẩn cấp về tài chính, mà lỗi đó không đến từ phía doanh nghiệp bạn. Trợ cấp đặc biệt cho giai đoạn tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2020.

Ví dụ: một cửa hàng phải đóng cửa vào cuối tháng 3 năm 2020 do yêu cầu của chính phủ (chẳng hạn phải đóng cửa các cửa hàng bán lẻ hoặc mất đi một phần lưu lượng khách hàng vì Corona), do đó họ không có doanh thu hoặc doanh thu bị sụt giảm. Mặc dù thiếu doanh số, doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục thanh toán cho các khoản như tiền thuê mặt bằng kinh doanh, tiền thuê thiết bị, niên kim của các khoản vay, tiền bảo hiểm và nhiều khoản nợ khác.

Và tổng các khoản nợ này, không có khả năng được chi trả bởi thu nhập trong ba tháng (tháng tư, tháng năm và tháng sáu năm 2020) của doanh nghiệp, đại diện cho cái gọi là “thanh khoản nút cổ chai”, phải được nhập vào mẫu đơn trực tuyến dưới dạng số tiền bằng EUR.

Sau khi hoàn thành đơn, mẫu đơn hoàn thành sẽ được gửi lại cho bạn bằng E-Mail, đi kèm mã đăng nhập và một liên kết để tải đơn lên lại. Bạn phải in đơn ra, ký tên lên trang cuối cùng, sử dụng mã để đăng nhập và tải lên trang cuối cùng có chữ ký của chủ doanh nghiệp.

Trong một thời gian ngắn, bạn sẽ lại nhận được một E-Mail với thông tin như đơn đã được phê duyệt hay chưa. Nếu đơn đã được phê duyệt, bạn cũng sẽ được thông báo về số tiền tài trợ. Khoản viện trợ được chia thành ba số tiền: tối đa 10,000 €, tối đa 20,000 € hoặc tối đa 30,000 €.

Công ty càng có nhiều nhân viên, mức trợ cấp nhận được càng cao. Nhân viên có hơn 30 giờ làm mỗi tuần được tính là 1 nhân viên và chủ sở hữu được tính là 1 nhân viên. Người làm Mini-job, chỉ được tính với hệ số 0.3.

Các công ty có tối đa 5 nhân viên nhận được tối đa 10,000 €, các công ty với tối đa 10 nhân viên sẽ nhận được tối đa 20,000 €, và các công ty có tối đa 50 nhân viên nhận được tối đa 30,000 € Corona-Soforthilfe. Nếu yêu cầu cần viện trợ nhỏ hơn số tiền tối đa và thoả điều kiện về số lượng nhân viên của gói viện trợ đó, thì sẽ nhận được số tiền viện trợ bằng số tiền yêu cầu.

Ví dụ: nếu yêu cầu tài chính (Liquiditäts-Engpass) trong 3 tháng này là 25,000 €, một công ty có 5 nhân viên sẽ nhận 10,000 €, một công ty với 10 nhân viên nhận 20,000 € và một công ty có 50 nhân viên nhận 25,000 € (gói tối đa là 30,000 €, nhưng doanh nghiệp sẽ không được nhiều hơn yêu cầu tài chính thực tế là 25,000 €).

Thông tin về thuế cần biết: Trợ cấp này không phải chịu thuế bán hàng, nhưng phải chịu thuế thu nhập.

Các thông tin trên cụ thể cho bang Hesse và có thể có sự khác biệt đôi chút tại các bang khác. Vui lòng liên hệ với tôi nếu bạn cần sự giúp đỡ từ cố vấn thuế, tôi sẽ hỗ trợ bạn trong vấn đề này.