Chi tiết mức giảm thuế VAT cho lĩnh vực nhà hàng ăn uống ở Đức

Vào ngày 12 tháng 6 năm 2020, Nội các Liên bang Đức đã thống nhất thông qua gói kích cầu kinh tế đặc biệt để giải quyết hậu quả kinh tế của đại dịch Corona virus.

Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các doanh nghiệp phải chịu thuế VAT, vì một trong những hạng mục của gói kích cầu này chính là hỗ trợ cắt giảm thuế bán hàng trong nửa cuối năm 2020, cụ thể như sau:

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020: tất cả các mặt hàng kinh doanh và dịch vụ có mức thuế suất VAT thông thường sẽ được giảm từ 19% xuống 16% . Đối tượng có thuế suất VAT 7% sẽ giảm xuống 5%.

Như vậy, đối với tất cả các doanh nghiệp phải chịu thuế VAT, thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, thuế suất VAT phải được thay đổi trong tất cả các hóa đơn và tất cả các máy tính tiền phải được lập trình lại cho phù hợp.

Đối với lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống

Đây là một trong các lĩnh vực gặp nhiều khó khăn nhất trong thời kỳ Corona virus, nên từ tháng 5 năm 2020, Nội các Liên bang đã quyết định mức thuế bán hàng đặc biệt này sẽ được áp dụng trong thời gian là 1 năm từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 để hỗ trợ các nhà hàng và thực khách.

Việc giảm thuế VAT cho lĩnh vực nhà hàng ăn uống (được quyết định vào tháng 5 năm 2020) cụ thể như sau:

Đối với các món ăn (bao gồm các món ăn được tiêu thụ trong nhà* hay để mang đi)

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020: thuế doanh thu sẽ là 5% VAT

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021: thuế doanh thu sẽ là 7% VAT

Đối với đồ uống (bao gồm các loại đồ uống phục vụ trong nhà hay mang đi)

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020: thuế suất bán hàng là 16% VAT

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021: thuế suất bán hàng sẽ trở lại 19% VAT

Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 trở về sau:

Món ăn và dịch vụ ăn uống trong nhà: thuế suất bán hàng là 19% VAT

Món ăn để mang đi: thuế suất bán hàng là 7% VAT

Đồ uống (tiêu thụ trong nhà hay mang đi): thuế suất vẫn duy trì ở mức 19% VAT

Vì vậy, các doanh nghiệp nên chuẩn bị sẵn sàng để giảm thuế VAT và tính toán giá bán mới cho người tiêu dùng, lập trình lại máy tính tiền và chỉnh lại phần mềm thanh toán của cửa hàng. Nếu quý vị đang tìm cách thay đổi thuế suất VAT cho doanh nghiệp và cần sự trợ giúp, hãy liên hệ với tôi càng sớm càng tốt.

*Thuật ngữ “trong nhà”: để chỉ việc khách hàng sử dụng sản phẩm/ dịch vụ/ăn uống ngay tại cửa hàng, không phải để khách mang đi hay giao đến địa điểm của khách.