Giải pháp thuế và kế toán lương trực tuyến mùa Corona Virus

Giải pháp thuế và kế toán lương online

DATEV – Một trong những công ty đi đầu của Đức về cung cấp giải pháp phần mềm và dịch vụ IT cho lĩnh vực tư vấn thuế đã cho ra mắt hệ thống làm việc trực tuyến nhằm giúp kết nối doanh nghiệp, cá nhân với chuyên gia cố vấn thuế (Steuerberater)  của mình, mà không phải trực tiếp gặp gỡ để trao đổi giấy tờ như trước. Điều này cực kỳ thuận tiện trong thời gian cả châu Âu và thế giới khủng hoảng vì virus Corona vì sẽ giúp hạn chế tiếp xúc khách hàng và giảm nguy cơ lây nhiễm virus

Hệ thống trực tuyến này của Datev chuyên hỗ trợ việc ghi sổ và bảng lương. Dữ liệu kế toán hoặc tiền lương sẽ được ghi lại trực tuyến trong ứng dụng đám mây của DATEV và được trao đổi giữa doanh nghiệp với công ty tư vấn thuế. Trên cơ sở này, cố vấn thuế của doanh nghiệp sẽ làm bảng lương hoặc kế toán tài chính và gửi lại những đánh giá này cho doanh nghiệp.

Lợi ích đem lại cho doanh nghiệp và công ty tư vấn thuế

  • Cung cấp một hệ thống cho quy trình thương mại hoàn chỉnh cũng như cho các quy trình ngược dòng và hạ nguồn trong kế toán tiền lương.
  • Biên lai và tài liệu gốc vẫn nằm ở tại doanh nghiệp – trong khi các giấy tờ kiểm toán thì có thể truy cập bất kỳ lúc nào thông qua kho dữ liệu điện tử trong ứng dụng đám mây này.
  • Giúp truy cập nhanh vào các đánh giá nguồn nhân lực và kinh doanh khác.

Quy trình triển khai giữa doanh nghiệp và công ty tư vấn thuế sẽ như nào?

Ứng dụng đám mây của DATEV tạo ra các cơ hội hợp tác cá nhân, doanh nghiệp và công ty tư vấn thuế của họ. Chứng từ, tài liệu cho kế toán tài chính và tiền lương (ví dụ: hóa đơn đến và đi, hợp đồng lao động, nghỉ ốm, v.v.) có thể được trao đổi trực tuyến. Dữ liệu chủ và giao dịch cho bảng lương cũng được gửi đến công ty thuế theo phương pháp kỹ thuật số của Datev. Theo cách này, các biên lai và tài liệu gốc vẫn còn ở tại doanh nghiệp – trong khi một kho lưu trữ bảo mật hóa đơn điện tử thì luôn có sẵn.

A) Đối với hoạt động tính lương

Thu thập dữ liệu lương và cung cấp tài liệu

Với ứng dụng đăng ký tính lương trực tuyến, bạn nhập dữ liệu lương (dữ liệu chính và dữ liệu giao dịch) theo cách có cấu trúc trong doanh nghiệp. Kiểm tra tính hợp lý giúp tránh các lỗi đầu vào. Sau đó, bạn có thể chuyển dữ liệu đã ghi vào chương trình tính lương trên DATEV của mình qua ứng dụng đám mây của DATEV.

Bạn cũng có thể sử dụng tệp nhân sự số để gửi các tài liệu như hợp đồng lao động hoặc giấy chứng nhận trúng tuyển trực tuyến cho công ty cố vấn thuế của doanh nghiệp mình.

Gán tài liệu và tiếp quản dữ liệu lương

Bằng cách này, công ty tư vấn thuế nhận được tất cả các dữ liệu và tài liệu liên quan đến kế toán tiền lương. Ngoài ra, công ty thuế có thể giao các tài liệu cho nhân viên của doanh nghiệp thông qua ứng dụng đám mây của Datev hoặc tự doanh nghiệp chuyển dữ liệu này vào các chương trình tính lương.

Thực hiện đánh giá và sử dụng đánh giá

Sau phiếu lương, công ty tư vấn thuế sẽ cung cấp cho doanh nghiệp tất cả các đánh giá quan trọng như tạp chí tiền lương hoặc tổng quan về chi phí nhân sự của các công ty trực tuyến.

Thanh toán phát hành

Công ty tư vấn thuế  sẽ cung cấp các khoản thanh toán tiền lương sau khi thanh toán qua ngân hàng trực tuyến hoặc giao dịch thanh toán trực tuyến và bạn có thể thanh toán chúng.

Nếu các biện pháp liên quan đến tiền lương được lên kế hoạch, công ty tư vấn thuế có thể tính toán trước với LOVOR và tư vấn cho doanh ngiệp.

Lưu ý: Hiện nay VietTax đang sử dụng ứng dụng đám mây trực tuyến của DATEV như một công cụ để trao đổi giấy tờ giữa Cố vấn thuế và khách hàng, nhằm đảm bảo công việc không bị gián đoạn trong thời gian bị ảnh hưởng bởi virus Corona.  Nếu bạn và doanh nghiệp muốn sử dụng ứng dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc liên hệ trực tiếp với DATEV để được hướng dẫn cài đặt và sử dụng.

B) Đối với hoạt động kế toán tài chính

Chỉ cần số hoá biên lai, giấy tờ bằng cách quét hoăc chụp ảnh và gửi trực tuyến  đến công ty thuế thông qua ứng dụng bảo mật đám mây của Datev.

Xử lý và thanh toán hóa đơn

Hình thức xử lý “Tiêu chuẩn”

Với ứng dụng “chứng từ DATEV trực tuyến” và “ngân hàng DATEV trực tuyến”, bạn có thể dễ dàng xử lý các chứng từ được số hóa trước đó. Phương tiện thanh toán cho ngân hàng được điền tự động và có thể được gửi đến ngân hàng. Công ty phụ trách thuế của bạn sau đó đăng ký các voucher kỹ thuật số và tài khoản bán hàng với hình ảnh chứng từ kế toán đã được lưu trữ trực tuyến.

Hình thức xử lý “Mở rộng”

Với ứng dụng “chứng từ DATEV trực tuyến” và “ngân hàng DATEV trực tuyến”, bạn được cung cấp một voucher truy cập  mở rộng vào các chứng từ được số hóa trước đó. Bạn nhập thông tin đặt chỗ và thanh toán cho các tài liệu này, dựa trên danh sách hóa đơn và các điều khoản thanh toán được lưu trữ. Cố vấn thuế của bạn ghi các đề xuất đặt phòng và tài khoản bán hàng với hình ảnh chứng từ kế toán công ty thuế.

Kiểm tra tài khoản bán hàng

Với Ngân hàng trực tuyến, bạn chọn chi tiết tài khoản có liên quan và kiểm tra doanh số cho họ. Chương trình sẽ đề xuất tài liệu phù hợp mà bạn phải kiểm tra và xác nhận.

Sử dụng công cụ Đánh giá

Công ty cố vấn thuế của bạn có thể cung cấp các gói đánh giá trực tuyến bằng cách sử dụng các gói đánh giá kế toán trực tuyến của Datev như đánh giá từ kế toán tài chính cũng như kế toán chi phí và hiệu suất.

Lưu ý: nếu bạn cần một giải pháp cho quản lý đơn hàng, hãy sử dụng mô-đun quản lý đơn hàng trực tuyến của Datev. Với giải pháp trực tuyến này, bạn có thể tạo tất cả các ưu đãi và hóa đơn trực tuyến một cách dễ dàng và nhanh chóng. Dữ liệu sẽ được tự động chuyển từ xác nhận đơn hàng sang phiếu giao hàng hoặc hóa đơn.

Nguồn: https://www.datev.de/web/de/top-themen/unternehmer/weitere-themen/datev-unternehmen-online/das-alles-ist-unternehmen-online/